Karakteri Krijues tek nxënësit

Tea Pushi (Elbasan), Darion Bari (Tiranë) dhe Orgito Shehu (Berat) dhanë mendimet e tyre në përfundim të Olimpiadës XVIII Kombëtare për klasën e shtatë.

Reflektimi tek nxënësit e olimpiadës kombëtare

Nxënësit e klasës së katërt japim mendimet e tyre mbi aftësitë në reflektim.

Ku dhe si shprehet siguria që keni?

 Tea Pushi (Elbasan), Darion Bari (Tiranë) dhe Orgito Shehu (Berat) dhanë mendimet e tyre në përfundim të Olimpiadës XVIII Kombëtare për klasën e shtatë. 

Karakteri punëtor tek nxënësit e shkëlqyer

Nxënës të klasës së shtatë reflektojnë mbi karakterin punëtor.

klasa 6 - reflektime të nxënësve të shkëlqyer

Reflektime të nxënësve të shkëlqyer të klasës së gjashtë, më 6 qershor 2018, pas përfundimit të konkursit.

Klasa 5 - reflektime të nxënësve të shkëlqyer

Nxënës të klasës së pestë në reflektimet e tyre mbi shkollën

KLasa 4 - reflektime të nxënësve të shkëlqyer

Në fund të Olimpiadës XVIII Kombëtare, 4 qershor 2018, disa nga nxënësit e shkëqyer reflektuan mbi çështje të ndryshme të shkollës.

Klasa 3 - reflektime të nxënësve të shkëlqyer

 Në fund të Olimpiadës XVIII Kombëtare, 3 qershor 2018, disa nga nxënësit e shkëqyer të klasës së tretë reflektuan mbi çështje të ndryshme të shkollës. 

klasa 2 - reflektime të nxënësve të shkëlqyer

 Në fund të Olimpiadës XVIII Kombëtare, 2 qershor 2018, disa nga nxënësit e shkëqyer të klasës së dytë reflektuan mbi çështje të ndryshme të shkollës.  

KLasa 1 - reflektime të nxënësve të shkëlqyer

Dissa nga reflektimet e nxënësve të klasës së parë në Olimpiadën XVIII Kombëtare, 1 qershor 2018

A përmbledh dëftesa gjithçka më të rëndësishme për ju?

Kësaj pyetje të Olimpiadës Kombëtare "Udha e shkronjave" iu përgjigjën disa nga nxënësit e olimpiadës, në përfundim të konkurrimit.

Olta Mersini - 2004

Check out this great video