image18

21 mars 2020 - Kangaroo 2020

Zgjidhni shkollën "Udha e shkronjave"

Është viti i pestë që ne realizojmë Konkursin "Kangaroo". E veçanta e qendrës sonë është se pjesëmarrës janë nxënës nga shkolla dhe qytete të ndryshme, pra kemi një pjesëmarrje heterogjene, jemi qendër mikse. Shumica e qendrave janë homogjene, me nxënës të së njëjtës shkollë. Në shkollën tonë vijnë një pjesë e nxënësve të Olimpiadës Kombëtare. Kjo bën që të kemi jo vetëm një garë kombëtare por edhe një garë brenda qendrës. 


"Udha e shkronjave" ndihmon nxënësit pjesëmarrës që të jenë të orientuar saktë, të përgatiten para se të vijnë dhe të kenë një ditë të bukur me plot kujtime.


Është me rëndësi të theksohet që tek ne testimi zhvillohet me integritet të plotë, në kushtet që kërkon kjo garë, kohën e lejuar dhe respektimin e rregullave për një garë të ndershme. Kjo na sjell ne dhe nxënësve një rezultat të saktë dhe rezultati i saktë bëhet burim analizash të vërteta. 


Rezultatet e nxënësve në qendrën tonë ruhen për një kohë të gjatë dhe bëhen pjesë e dosjes që secili ka tek ne. Njohja jonë më e madhe për nxënësin bëhet burim i mbështetjes më të madhe me orientime. Ndaj është e rëndësishme për familjen që të zgjedhë një qendër që kujdeset jo vetëm për ditën por edhe për historikun. 

Si të regjistroheni

Duke qenë një numër i kufizuar vendesh, "Udha e shkronjave" rezervon vendet për "Kangaroo 2020" vetëm për nxënësit që marrin pjesë në Olimpiadën XX Kombëtare.  Na shkruani në Whatsapp në numrin  0692076068 ose shkruani në info@udhaeshkronjave.edu.al 

intervista të nxënësve ditën e konkursit "kangaroo"

Më 17 mars 2018 u zhvillua Konkursi i Matematikës "Kangaroo 2018" dhe morën pjesë rreth 150 nxënës nga shkolla të ndryshme. Gjatë testit ne morëm disa intervista ku ata tregojnë edhe përgatitjen që kanë bërë më parë me Kurset Online të Matematikës "Udha e shkronjave". 

Video e ditës së kangurit, 23 mars 2019

 Nxënës nga 30 shkolla të ndryshme dhe nga 11 qytete erdhën në shkollën "Udha e shkronjave" më 23 mars 2019, për të kryer konkursin ndërkombëtar "Kangaroo". Krahas testit, u kryen edhe disa veprimtari sportive.  

Kangaroo, 23 mars 2019 (Kangur)

image19

Viti i katërt që e organizojmë

Me nxënës të olimpiadës kombëtare

Me nxënës të olimpiadës kombëtare

"Udha e shkronjave" është një nga qendrat e miratuara nga Shoqata Shqiptare e Matematikës dhe ky është viti i katërt që ne organizojmë konkursin "Kangaroo" (Kangur). Nxënësit tek ne vijnë nga qytete dhe shkolla të ndryshme dhe kjo i jep konkursit tek ne më shumë konkurrencë. Testi zhvillohet me integritet të lartë dhe besueshmëria e rezultatit që ne japim është shumë e madhe në publik.

image20

Me nxënës të olimpiadës kombëtare

Me nxënës të olimpiadës kombëtare

Me nxënës të olimpiadës kombëtare

Duke qenë një konkurs me shumë pjesëmarrje, vendet tona rezervohen vetëm për nxënësit pjesëmarrës në Olimpiadën XIX Kombëtare "Udha e shkronjave", pra kush ka vendosur të marrë pjesë në Olimpiadën XIX Kombëtare, do të ketë vend në konkursin "Kangaroo" (Kangur).

image21

REGJISTRIMI ME NE

Me nxënës të olimpiadës kombëtare

REGJISTRIMI ME NE

Kryeni regjistrimin paraprak, duke klikuar butonin më poshtë.  Çmimi që vendos Shoqata Shqiptare e Matematikës është 500 lekë. Nxënësit që duan të kryejnë vetëm konkursin "Kangaroo" dhe nuk e kanë ndërmend të regjistrohen në Olimpiadën Kombëtare mund ta bëjnë konkursin në qendra të tjera të miratuara nga shoqata dhe të tilla do të ketë disa.

kursi online i matematikës (baza dhe problemzgjidhje)

Bazat e matematikës

Ngarkesa e Kursit Online

Zgjidhja e problemave

Bazat e matematikës përbëjnë 80-95% të notës që merr nxënësi në shkollë, ndaj janë të rëndësishme. Në kursin online bazat kryhen në faqen e Oxford University Press. Është e mundur të kesh notën 8, 9 ose 10 në matematikë edhe pa qenë shumë i fortë në problema. Bazat mund të mësohen dhe puna të dalë në pah. Për problemat (p.sh. Kangaroo (Kangur) ose të Olimpiadës Kombëtare, nxënësi e ka më të vështirë të ndreqë pa një punë shumë të madh vlerësimet që merr.

Zgjidhja e problemave

Ngarkesa e Kursit Online

Zgjidhja e problemave

Ndërkohë që në shkollë zgjidhja e problemave ndikon në 5-15% të notës, në olimpiadë ajo kushton 85%. Kjo është arsyeja që shumë prindër habiten kur fëmijët e tyre renditen poshtë në konkurs, dhe justifikohen me faktin që ai notën e matematikës e ka 10! 

Ngarkesa e Kursit Online

Ngarkesa e Kursit Online

Ngarkesa e Kursit Online

Nga studimet tona të dhjetra nxënësve që kemi online, një nxënës i rregullt, punon 3-4 orë në javë, por shumica punojnë më pak se kaq. Në bazat ne japim 3-4 tema dhe 3-4 detyra me korrigjim automatik. Në problemzgjidhje ne japim 10-15 problema në javë. Kur afrohen konkurset (p.sh. Kangaroo (Kangur) ose Olimpiada Kombëtare, orët e punës shtohen dhe volumi që ne japim gjithashtu.

Problemat

Pagesa e kursit online

Ngarkesa e Kursit Online

Nxënësi punon problemat në Google Classroom. Të gjitha problemat e Olimpiadës Kombëtare "Udha e shkronjave" apo të "Kangaroo" (Kangur) punohen në gjuhën shqipe. Ndërsa bazat punohen në anglisht.

Kangaroo

Pagesa e kursit online

Pagesa e kursit online

Kursi Online i Matematikës u krijon mundësi nxënësve të kenë edhe shumë problema nga konkurrimet e shkuara të Kangaroo (Kangur)

Pagesa e kursit online

Pagesa e kursit online

Pagesa e kursit online

Kursi kushton 250 euro në vit. Për periudhën deri në 30 qershor 2019, do të jetë 15 000 lekë dhe nxënësit që regjistrohen në kurs online nuk do të bëjnë pagesë shtesë për Olimpiadën XIX Kombëtare (që është5000 lekë) dhe për konkursin Kangaroo (Kangur).

image22

kangaroo 2018

139 pjesëmarrës dhe 22 pjesëmarrë fitues (përqindja 15.9%)

Nxënësit që realizuan testin tek ne ishin nga 22 qytete dhe 66 shkolla. 


REGJISTROHUNI PRANË NESH

Klikoni butonin më poshtë për regjistrim të interesit.

image23

KANGAROO 18 mars 2017

100 pjesëmarrës, 13 fitues (përqindja 13%)

Më 2017 ne kaluam nga konkurrimi brenda shkollës në ftesa edhe për nxënësit e tjerë të Olimpiadës Kombëtare. Nxënësit vijnë për të zhvilluar konkursin "Kangaroo" (Kangur) jo vetëm nga Tirana por edhe nga rrethet.

Regjistrimet për 2020

Për regjistrime në konkurs, na shkruani në WhatsApp 0692076068 ose në email info@udhaeshkronjave.edu.al