drejtoria e olimpiadës kombëtare "udha e shkronjave"

image24

Artur Shkurti & Mirela Shkurti - themelues të Olimpiadës Kombëtare

Olimpiada Kombëtare "Udha e shkronjave" u themelua në 23 nëntor 2000 nga Artur Shkurti dhe Mirela Shkurti, drejtues të shkollës "Udha e shkronjave" me synimin e verifikimit të shkëlqimit kombëtar të nxënësve, shtytjes përpara përmes kësaj të programeve dhe metodave të mësimdhënies së shkollës "Udha e shkronjave" dhe përmes po kësaj edhe të shtytjes përpara të shkëlqimit të nxënësve të Olimpiadës Kombëtare. 

Themelues i shkollës "Udha e shkronjave"

Artur Shkurti e krijoi shkollën "Udha e shkronjave" në vitin 1997.  Shkolla u bë laboratori i përpunimit të ideve të Olimpiadës Kombëtare. Ka ndodhur që ide të caktuara të zbatohen menjëherë në Olimpiadë Kombëtare, para se të zbatoheshin në shkollën "Udha e shkronjave", por në shumicën e rasteve nxënësit e Olimpiadës Kombëtare kanë përfituar nga një përvojë që "Udha e shkronjave" e ka patur. 

Autorë të mbi 90% të tezave të Olimpiadës Kombëtare

Janë 353 garat e zhvilluara si pjesë e Olimpiadës Kombëtare dhe mbi 80% të tyre autorësia e tezave është e Artur Shkurtit. Mirela Shkurti është autore në tezat e shkencës (kryesisht biologji, kimi dhe shkencë e fillores) dhe ka një ndikim të madh në tezat e gjuhës shqipe. Thuajse 100% e tezave kanë patur një koeficent vështirësie mbi notën 10. Kohë pas kohe janë ftuar edhe mësues të tjerë të japin ndihmën në hartimin e tezave sidomos për matematikën (cikël i lartë), por edhe për gjuhën shqipe (cikël i lartë). 

Autorë në botimet në ndihmë të Olimpiadës Kombëtare

Menjëherë pas Olimpiadës II Kombëtare (2002) lindi nevoja që nxënësit të kishin në dorë botimet e Olimpiadës Kombëtare. Të dy drejtuesit u përfshinë në botimin e këtyre librave. Libri i parë që doli në këtë drejtim ishte "Tri tezat", ku u botuan tezat e dy olimpiadave të para. Një vit më vonë doli libri "Olimpiada Kombëtare 2003" e me radhë, çdo vit libri periodik. U botuan librat "Eja në test 1,2,3,4,5,6,7,8" me teste për klasat 1-8 për të gjitha lëndët teorike. U botuan librat me problema "500 problema verore", "Vetëm problema 1,2,3,4,5,6,7,8". U botua libri "Gjuha shqipe" për olimpiadë etj. 

Gara "Kompetenca Globale" një krijim i Artur Shkurtit

Për herë të parë në 2016 u fut gara e Kompetencës Globale, si një mundësi që nxënësit të dorëzonin projektet e tyre që dëshmonin zotërimin e aftësive të shekullit 21: kërkimin, analizën, reflektimin, vlerësimin, komunikimin dhe bashkëpunimin. Nxënësit kanë dorëzuar projekte me një vlerë të jashtëzakonshme për shkollën shqiptare, duke dhënë shembuj të futjes së tyre në jetën praktike me projekte që synojnë të studiojnë por edhe të bëjnë ndryshim në mjedisin rrethues.

Olimpiada qendër e veprimtarive kulturore dhe artistike

Të dy drejtuesit e drejtuan Olimpiadën Kombëtare të ishte jo vetëm një konkurrim, por edhe një mundësi për shprehjen më të gjerë të aftësive dhe botës së nxënësit ë shkëlqyer në disa drejtime. Nxënësit u futën në veprimtari të tilla që kanë një vlerë jo vetëm brenda olimpiadës, por edhe më gjerë. U botua libri me krijime të nxënësve "Lundroj në mendimet e mia" (50 hartimet më të mira, nga 750 që erdhën). U botuan rreth 200 videorecitime me poezi nga Naim Frashëri. U krijua festivali i grupeve të kërcimit "Vota Ime". Çdo vit nxënësit edhe gjatë ditëve të olimpiadës organizohen në veprimtari argëtuese dhe kulturore, në intervista, regjistrim këngësh, kërcimesh, loje në instrument dhe kanë dorëzuar edhe pune me në pikturë. 

kontaktoni me drejtorinë

Shkruaj diçka për ne

Është më mirë të na kontaktoni në zyrë!

Olimpiada Kombëtare, sidomos në klasat e larta ka ndikim në orientimin e veçantë të nxënësit, ndaj do të ishte mirë edhe takimi i drejtëpërdrejtë.

OLIMPIADA KOMBËTARE UDHA E SHKRONJAVE

rr. Qemal Stafa, nr.226, TIRANA, TIRANA AL, al

069 207 6068

Orari

Open today

09:00 am – 05:00 pm