image37
Gara e kompetencës globale në Olimpiadën XX Kombëtare "Udha

Kompetenca globale: Tema "Kujdesi për shëndetin"

Tema "Kujdesi për shëndetin" është një temë globale. Përmes saj nxënësi do të eksplorojë më shumë çfarë ka ndodhur gjatë gjysmës së parë të këtij viti me pandeminë globale Covid-19. 

programet e gjuhës shqipe & shembuj testesh

image38

Të gjitha klasat: Udhëzuesi për videorecitimin

Gjuha shqipe 1 dhe 2

Gjuha shqipe 3 dhe 4

Gjuhë shqipe 5 dhe 6

Gjuhë shqipe 7, 8 dhe 9

PROGRAMET E MATEMATIKËS & SHEMBUJ TESTESH

image39

Matematikë 1 dhe 2

Matematikë 3 dhe 4

Matematikë 5 dhe 6

Matematikë 7, 8 dhe 9

programet e shkencës & SHEMBUJ TESTESH

image40

Shkenca 1 dhe 2

Programi Shkencë 1

Shembull Test Shkenca 1

Programi Shkencë 2

Shembull Test Shkenca 2

Shkenca 3 dhe 4

Programi Shkencë 3

 Shembull Test Shkenca 3

Programi Shkencë 4

 Shembull Test Shkenca 4

Shkenca 5 dhe 6

Programi Shkencë 5

 Shembull Test Shkenca 5

Programi Shkencë 6

 Shembull Test Shkenca 6

Shkenca 7,8 dhe 9

Programi Shkencë 7

 Shembull Test Shkenca 7

Programi Shkencë 8

 Shembull Test Shkenca 8

Programi Shkencë 9

 Shembull Test Shkenca 9

Ku ndodhet "Udha e shkronjave"